Prosinec 2009

A diplomek od Anny

23. prosince 2009 v 18:40 | Grainne ☼ |  SBs
Tady je můj diplomek od Anny :

Diplomky for my SBs

23. prosince 2009 v 18:37 | Grainne ☼ |  SBs
Tak tady je diplomek pro Annu:
A tady už je pro Osobqu :
Jak se vám líbí ?

R.E.K.L.A.M.A...L.P.S

21. prosince 2009 v 11:11 | Grainne ☼ |  Zajímavé

Reklama: Excelentní Kamarádčin LPSblog A Můj. Ahoj

NASE-LITTLATKA.BLOG.CZ:


naše-littlátka.blog.cz




Fakt se na něj podívejte, je úžasný.Samozřejmě o littlátkách-někteří znají.Jsou to strrrrrrrrrrrrrrrašně rozkošná zvířátka, něco tu taky mám na blogu. Blog bude mít nový design, přijmu rady a nápady. Máte-li taky blog s LPS, tak napište do komentků(na nase-...).Dala jsem sem pár obrázků našich zvířátek:

Představíme vám všechna littlátka zvlášť,


Jsou tu komixy(budou i videa),

podíváte se do botanické zahrady,

tady je plakát mnou kreslený,

a taky tu jsou zvířátka z různých serverů(Hasbro,...).

Tak se těším a věřím že přijdete!!! Z toho blogu se samozřejmě NESMÍ KOPÍROVAT(myslím hlavně fotky), jedině se zdrojem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

naše-littlátka.blog.cz


Klikajda :



Our Squiby:


Click Me!
-Love me!



Želvy Animace

11. prosince 2009 v 9:22 | Grainne ☼ |  Animace

animace



Želvy

11. prosince 2009 v 9:22 | Grainne ☼ |  Plyšáci



Nakrmte je pls

10. prosince 2009 v 20:07 | Grainne ☼ |  My & Me

















Animace Koní 1

10. prosince 2009 v 20:01 | Grainne ☼ |  Animace



/* <![CDATA[ */ var bbs=screen,bbn=navigator,bbh;bbh='&

Animace Koní

10. prosince 2009 v 20:00 | Grainne ☼ |  Roční Období
KoníčekKoníkPodkovaKoník malý2

jednorožci 1

10. prosince 2009 v 19:58 | Grainne ☼ |  Jednorožci



Pegasové 1

10. prosince 2009 v 19:57 | Grainne ☼ |  Pegasové




Drak Evropský

10. prosince 2009 v 19:56 | Grainne ☼ |  Jednorožci
Drak evropský
Středověk proslul systematickou likvidací draků ve jménu křesťanské víry. Na této fresce je rytíř zabíjející sotva vylíhlého dráčka. Činí tak bezpečným způsobem, pomocí dlouhého kopí ve chvíli, kdy je dráček naprosto bezbranný.
Dračí rod je svou různorodostí i mnohotvárností v říši mytologických příšer naprostým unikátem. Zdá se, že životaschopný dračí druh dokázal nalézt recept, který mu umožnil přežít druhohorní katastrofu. Recept na přežití spočíval v neuvěřitelné přizpůsobivosti. Draci dokázali mutovat do tvaru i barvy, který byl pro přežití v daném prostředí nejvýhodnější. A nejen to, změnu kvalit vnějších a tím pádem prostému lidskému oku viditelných, doprovázela i podobná přizpůsobivost kvalit vnitřních. Namátkou uvedu třeba schopnosti dračího metabolismu, či pestrost projevů dračí magie. Draci provázeli lidstvo již od pradávna, jak lze doložit rozličnými artefakty prakticky z celého období lidské historie. Zajímavým pramenem jsou také národní legendy a pověsti mnohých národů. Zdá se, že dračí rod byl rozšířen po celé Eurasii.
Prvé zmínky o dracích pocházejí již z období starověku. V Řecku byl drak hlídačem zlatého rouna (bližší pověst Iáson a zlaté rouno), v Babylóně epos Enuma Eliš, či v Egyptě legenda o bohu Re a hadím draku Apopisovi. Dračí legendy se však navyskytují pouze ve Středomoří. Nalézt je můžeme prakticky v celé Evropě.
Spodobnění draka v Babylónii. Dlouhé nohy, uzpůsobené k běhu a lehké tělo běžce nám prozrazují že přirozeným životním prostředím této mutace byla step.
Výraznou úlohu draků můžeme vystopovat v germánských pověstech. Příběhy o boji Thora s drakem, či boji Siegfrieda s drakem Fafnirem jsou výraznou součástí skandinávské mytologie.
Obecnými rysy těchto starověkých pověstí je velikost draka, která často nabývá téměř kosmických rozměrů a etický význam, které v tehdejším chápání v evropské oblasti draci zaujímali. Draci byli vesměs chápáni, jako rovnocenní konkurenti bohů a reprezentovali tak antagonistické postoje. Draci byli tedy symbolem chaosu, který rozvrací řád nastolovaný bohy. Zároveň ovšem byli draci vnímáni i jako symbol síly a moci. Mnozí starověcí monarchové i rytíři ranného středověku byli uchváceni silou příslušníků dračího rodu natolik, že si je jako symbol vložili do svého znaku (viz legenda o Merlinovi, souboj červeného draka s bílým)
Mnohohlavá mutace draka zahání křesťanského anděla kouřem pekelným.
S postupem doby přestávali draci být konkurenty bohů a začali se stávat konkurenty lidí. Křesťanská věrouka v nich začínala spatřovat symbol ďábla. Křesťanští rytíři byli vedeni k systematickému vybíjení dračí populace. Jejich "hrdinské" kousky, zejména při likvidaci dračích líhní, či zabíjení mladých nezkušených draků, pak byly glorifikovány a oslavovány v rytířských pověstech.
Tato středověká genocida dračího plemene způsobila vymizení draků z evropské oblasti.
Jaký však je doopravdy dračí druh a co je o něm známo? Draky nelze vzhledem k jejich tvarové různorodosti klasifikovat dle vnějšího vzhledu či vnitřní fyziognomie. Draci mají svou stavbou nejblíže k plazům, ale u některých variant nalezneme i prvky společné s rybami, ptáky, či savci. Draci jsou vždy vejcorodí. Jejich líhniště byla, vzhledem k dlouhodobé zranitelnosti dračích mláďat či vajec zuřivě chráněna rodiči. Bohužel právě tato okolnost vedla později k omezení jejich populace.
Mezi Draky je podobně jako u jiných plazů vždy větší samice. Někdy bývá, zejména při společném hnízdění také dominantnější. Draci navazují dlouhodobé monogamní vztahy v období prvního páření při tzv. zásnubních letech. Tento akt spočívá v pronásledování samice v říji nezadanými mladými draky. Ten nejvytrvalejší a nejsilnější, který jí dostihne se stává jejím druhem. Pokračování tohoto vztahu lze spatřit v následném budování líhniště a snahou vyvést mladé.
Draci jsou díky schopnosti zpomalit svůj metabolismus dlouhověcí. Bohužel stejně dlouho trvá jejich mládí. Drak je tvarově plně vyvinutý prakticky již po vylíhnutí. Je však schopen se plnohodnotně bránit, či rozmnožovat až po delším časovém období (50-100let). V tomto období a prakticky pak po celý další život drak roste. Vývoj rozumových schopností pak trvá ještě déle.
Dlouhodobý životní cyklus draka byl dobře znám. Na středověké ilustraci je předávání žezla starým drakem mladému. Povšimněte si absolutní tvarové odlišnosti obou draků.
Draky lze z hlediska inteligence (a schopnosti provozovat vědomou magii) řadit do dvou kategorií. Draci inteligentní, schopni řídit se rozumovou úvahou a komunikovat (často však pouze telepaticky) a draci nevědomí, či zvířecí, žijící podobně jako jiní predátoři.
Renesance bylo období, kdy byli lidé přístupni novým myšlenkám. V této krátké časové periodě bylo také omezeno vybíjení draků. Mnozí renesanční myslitelé pak zvažovali jejich využití v praktickém životě, například ve vojenství.
Na obrázku studie dračí anatomie - Leonardo da Vinci.
Dračí metabolismus, a zejména jeho projevy při obraně či útoku zvířete se staly legendárními. Jak již bylo předesláno, drak je predátorem. Nepohrdne jakoukoliv větší kořistí a jsou i známy případy, kdy konzumoval kamení či jiné neživé předměty.
Co do obranné a útočné taktiky lze, kromě přirozeného použití zubů, drápů a celého těla, zmínit využití přirozených funkcí těla.
Drak používá vždy jednu z níže zmíněných variant.
- Oheň. Drak je schopen chrlit oheň, či dým. Předpokládá se, že musí před tím zkonzumovat jisté množství nerostů. tento typ draka údajně negativně reaguje na styk s vodou.
- Kyselina a toxiny. Podobným způsobem, jako chrlení ohně zřejmě u draka funguje varianta chrlení jedů či kyseliny. Tato varianta
Je poněkud vzácná, je možné, že se jedná pouze o vývojové stádium draka vedoucímu k nejrozšířenější variantě - chrličů ohně. V boji je velmi zranitelná při v případě mechanického poškození tělních dutin, ve kterých uchovává chemické směsi a kyseliny.
- Led a mráz. Tento typ draka je nejrozšířenější v severských oblastech. Zdá se, že nízká průměrná teplota vede i ke změnám v tělním metabolismu a k mutacím i v této oblasti. Tento typ draka chrlí místo ohně soustředěný proud sněhu a ledového dechu vedoucího k zmrznutí oběti. Ledový drak je pak přirozeným nepřítelem draka ohnivého.
Další významnou oblastí dračích schopností byla v dřívějších dobách schopnost letu. Většina draků používala k letu blanitých křídel, ale vyskytly se i ojedinělé mutace s peřím (viz Quetzolcoatl - opeřený had Aztéků). Fakt, že draci mohou létat byl jedním z důvodů, proč byli draci vnímáni tak rozporuplně. Schopnost letu jim také mnohdy dokázala zachránit život.
Dračí magie se stala příslovečnou. Draci vyvíjeli své schopnosti zejména tím směrem, který jim umožnil přežít, či uniknout hrozbě. Mezi častěji zmiňované magické schopnosti draků patří:
- Odolnost vůči magii - nejen středověcí rytíři byli přirozenými nepřáteli draků. Draci byli rovněž vystaveni magickým útokům ze strany kněžské magie, či jiným čarodějným útokům. Dračí kůže byla schopna absorbovat neuvěřitelné množství magické energie z případného útoku.
- Schopnost telepatie - draci spolu podobně jako některé jiné živočišné druhy komunikovali podvědomou telepatií. Zajímavostí bylo však její vědomé používání inteligentními poddruhy draka v komunikaci s lidmi. Zde lze jen litovat možnosti ztráty poznání jiné kultury.
- Schopnost metamorfózy - draci byli schopni pokročile měnit své tělo tak, aby bylo podobné strukturou a tvarem okolnímu prostředí. tato schopnost byla údajně tak pokročilá, že byli draci schopni změnit tvar svého těla i do lidské podoby.
Středověký rytíř a jeho panoš, jakoby proměněni v řezníky porcují ubitého draka, pro trh s magickými artefakty.
Draci byli hromadně vybíjeni z mnoha důvodů. Kromě již zmíněných důvodů teologických, zde byl i nemalý finanční prospěch z prodeje různých částí jejich těla. Zejména byla ceněna jejich kůže (magicky odolná), jejich jazyk a krev (víra ve schopnost porozumět řeči zvířat). Či jejich zuby a drápy (prospěch válečníkům, drápy byly jedovaté pro elfy). Dračí šupiny na pancíři pak měly údajně dar odrazit jakýkoliv šíp či oštěp.
Jak již bylo dříve řečeno draci byli chápáni jako symbol chaosu a často byli ztotožňováni se silou živlů. Byli respektováni pro svou sílu a co je zajímavé, také pro svou moudrost (zřejmě reakce na vzácná setkání s inteligentními draky). Jednou z dalších osudových vlastností draků byla také jejich láska k blýskavému kovu a drahým kamenům. Jisté je, že tato vlastnost byla jistě nadsazována, i když časté zmínky i přes chamtivost lovců draků dávají tušit, že není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu. Proto kdokoliv nalezne dračí jeskyni s pokladem, nechť tak oznámí ještě před kořistěním redakci Akademie. Rádi bychom zjistili více informací o tomto druhu.


Draci 1

10. prosince 2009 v 19:56 | Grainne ☼ |  Draci

Indigo Meditation Dragon
The Red Dragon and The White Dragon
Yellow Dragon Faerie Friend
Mother Dragon

Druhy Draků

10. prosince 2009 v 19:55 | Grainne ☼ |  Pegasové
Strana 2

Květen 2009

RACI OBECNĚ

18. května 2009 v 15:15 | horseag | DRACI


Dračí magie:

Draci se velmi dobře vyznají v kouzelnickém umění, ne však v obávané černé magii; pracují s takzvanou hnědou neboli pozemskou magií, zelenou neboli rostlinnou magií a modrou neboli vodní magií. Vědí, jak a do jaké míry mohou pro vlastní účely manipulovat přírodou, aniž naruší ekologickou rovnováhu, k té vždy chovali maximální úctu. Umějí vyvolávat sílu přírodních živlů a vytvářet iluze. Umějí na sebe vžít jinou podobu a na dlouhou dobu si ji udržet, mohou tedy uniknout svým pronásledovatelům tím, že se zdánlivě stanou součástí krajiny nebo se maskují za malé děti. Existuje nespočet pověstí, v nichž se lidské bytosti mění v nestvůry. To dokazuje, že původně šlo o mladé draky, kteří zcela nezvládli své kouzelnické schopnosti a nebyli schopni si svou iluzorní podobu udržet. K udržení jiné podoby po delší dobu je třeba nesmírného soustředění a k tomu mladým drakům často chybí potřebná vytrvalost a píle. Dospělí samci jsou však s to si zvolenou podobu zachovat po mnoho dní, i když v noci musejí odpočívat, a velcí dračí čarodějové si ji dokážou udržet dokonce po celé měsíce. Tito dračí čarodějové nesnášejí nešikovné lidské kouzelníky, protože ti bez ohledu na přírodní zákony mění a často narušují životní síly naší planety. Antagonismus je oboustranný. Lidští učedníci magie zase drakům závidí jejich nadřazenost v okultních vědách. Však také vyjímečná moudrost a nesmírná moc draků vzbudila nenávist středověkých nekromantů a kněží, kteří lid učili, že tito tvorové jsou ztělesněním zla a ďábla. Ve středověkých besiářích drak představoval zkaženost a ďábelskost, proto byl často znázorňován jako obluda.


Zbarvení:

Vypočítat obrovskou různorodost odstínů, které vytvářejí nádherné zbarvení draků, není možné, lze je však rozdělit do tří velkých skupin: MODRÉ, variující od tmavě modré až po stříbrnou a perleťovou. ČERVENÉ, variující od měděnkovité až po tmavě červenou a červenohnědou. ZELENÉ, zahrnující všechny představitelné nuance zelené a žluté - dokonce i tmavě hnědou, smaragdově zelenou a zlatou. Třebaže se tyto tři základní barevné skupiny obvykle navzájem nemísí, zbarvení draků je málokdy uniformní. Jejich šupiny mají zpravidla několik kategorií a těžko definovatelný kovový lesk. Když šupiny vypadají vybledlé a matné, je to nezklamné znamení drakova špatného zdraví. Mnoho draků je známo podle svého převládajícího zbarvení, jako například Ancalagon Černý, Šmak Zlatý a Spars Zelený. (Montse Sant)


Šupiny:

Celé tělo draka pokrývají tuhé lesklé šupiny. Jedinou vyjímkou představuje drak pozemský neboli obyčejný, který na krku a na břichu tento šupinatý pancíř nemá, což je možná důsledek jeho zvyku vyškrabávat si doupě. Tento druh si měkké břicho často chrání krunýřem z drahokamů. Nalačno vyměšovanými, silně lepkavými slinami si na krk a břicho přilepuje drahé kameny, které mají ochranný i ozdobný účel. Šupiny jsou pětihranné a mají tvar kapky se dvěma dlouhými a dvěma kratšími stranami a kratičkou pátou stranou přisedající ke kůži. Kdykoli se to drakovi zlíbí, může je naježit a podrbat si je. Nezapomeňte, že jde o velmi čistotného tvora, který věnuje velkou péči tomu, aby měl kůži i šupiny vždy čisté a bez poskvrnky. V normální poloze se šupiny překrývají a díky nepatrné dutince v povrchu do sebe navzájem zapadají a umožňují tak drakům dokonalou volnost pohybu. Jestliže si dračí šupinu prohlédneme zblízka, všimneme si následujících charakteristických rysů: nejvnitřnější část se skládá z kompaktního vlasového útvaru pevně zakořeněného v epudermu. Na vlasovém folikulu jsou drobné žlázky vyměšující látku, která se pevně zachycuje na kůži. Tato látka je bohatá na minerály a ty určují tvrdost a barvu dračích šupin. Vnější povrch šupin má rohovitovou, průsvitnou strukturu, která jim dodává typický třpyt. Draci se na rozdíl od většiny ostatních plazů nemusí svlékat z kůže, jelikož jim šupiny rostou a automaticky se obnovují jako lidské nehty a vlasy. Pokud nejsou nemocní, šupiny neshazují. Žoldnéři, kteří se nechávali najímat městy a panovníky za účelem zabití draka, obvykle nosili brnění vyrobené z dračích šupin. Tento oděv jim dodával obrovskou prestiž a všem prozrazoval, že jednoho z těchto hrůzostrašných tvorů už zabili. Mimochodem, šupiny na jejich brnění byly velmi malé, což jasně dokazuje, že zabitý drak byl ještě mládě, které sotva dosáhlo puberty, a proto zdolat ho bylo daleko snažší než přemoci dospělého draka. (Montse Sant)


Kostra:

Drak je největší létavý živočich. Aby svůj obrovský trup udržel ve vzduchu, musela se stavba jeho těla odlišit od jiných plazů. Jeho křídlové kosti dosedají na široké plece, které podpírají silné křídlové svaly; ty vyžadují mimořádny kloubový systém u jiných rodů neznámý. Někteří draci, odborníci na černou magii, jsou ve službách zla. Svých schopností využívají k očarování dračích služebníků, kteří hlídají jejich nesmírné poklady dokonce i po jejich smrti. Porazit tyto strašné tvory bez pomoci velmi učeného čaroděje je velmi obtížné. (Montse Sant)

Draci


Draci Obecně

10. prosince 2009 v 19:55 | Grainne ☼ |  Draci

Dračí magie:

Draci se velmi dobře vyznají v kouzelnickém umění, ne však v obávané černé magii; pracují s takzvanou hnědou neboli pozemskou magií, zelenou neboli rostlinnou magií a modrou neboli vodní magií. Vědí, jak a do jaké míry mohou pro vlastní účely manipulovat přírodou, aniž naruší ekologickou rovnováhu, k té vždy chovali maximální úctu. Umějí vyvolávat sílu přírodních živlů a vytvářet iluze. Umějí na sebe vžít jinou podobu a na dlouhou dobu si ji udržet, mohou tedy uniknout svým pronásledovatelům tím, že se zdánlivě stanou součástí krajiny nebo se maskují za malé děti. Existuje nespočet pověstí, v nichž se lidské bytosti mění v nestvůry. To dokazuje, že původně šlo o mladé draky, kteří zcela nezvládli své kouzelnické schopnosti a nebyli schopni si svou iluzorní podobu udržet. K udržení jiné podoby po delší dobu je třeba nesmírného soustředění a k tomu mladým drakům často chybí potřebná vytrvalost a píle. Dospělí samci jsou však s to si zvolenou podobu zachovat po mnoho dní, i když v noci musejí odpočívat, a velcí dračí čarodějové si ji dokážou udržet dokonce po celé měsíce. Tito dračí čarodějové nesnášejí nešikovné lidské kouzelníky, protože ti bez ohledu na přírodní zákony mění a často narušují životní síly naší planety. Antagonismus je oboustranný. Lidští učedníci magie zase drakům závidí jejich nadřazenost v okultních vědách. Však také vyjímečná moudrost a nesmírná moc draků vzbudila nenávist středověkých nekromantů a kněží, kteří lid učili, že tito tvorové jsou ztělesněním zla a ďábla. Ve středověkých besiářích drak představoval zkaženost a ďábelskost, proto byl často znázorňován jako obluda.


Zbarvení:

Vypočítat obrovskou různorodost odstínů, které vytvářejí nádherné zbarvení draků, není možné, lze je však rozdělit do tří velkých skupin: MODRÉ, variující od tmavě modré až po stříbrnou a perleťovou. ČERVENÉ, variující od měděnkovité až po tmavě červenou a červenohnědou. ZELENÉ, zahrnující všechny představitelné nuance zelené a žluté - dokonce i tmavě hnědou, smaragdově zelenou a zlatou. Třebaže se tyto tři základní barevné skupiny obvykle navzájem nemísí, zbarvení draků je málokdy uniformní. Jejich šupiny mají zpravidla několik kategorií a těžko definovatelný kovový lesk. Když šupiny vypadají vybledlé a matné, je to nezklamné znamení drakova špatného zdraví. Mnoho draků je známo podle svého převládajícího zbarvení, jako například Ancalagon Černý, Šmak Zlatý a Spars Zelený. (Montse Sant)


Šupiny:

Celé tělo draka pokrývají tuhé lesklé šupiny. Jedinou vyjímkou představuje drak pozemský neboli obyčejný, který na krku a na břichu tento šupinatý pancíř nemá, což je možná důsledek jeho zvyku vyškrabávat si doupě. Tento druh si měkké břicho často chrání krunýřem z drahokamů. Nalačno vyměšovanými, silně lepkavými slinami si na krk a břicho přilepuje drahé kameny, které mají ochranný i ozdobný účel. Šupiny jsou pětihranné a mají tvar kapky se dvěma dlouhými a dvěma kratšími stranami a kratičkou pátou stranou přisedající ke kůži. Kdykoli se to drakovi zlíbí, může je naježit a podrbat si je. Nezapomeňte, že jde o velmi čistotného tvora, který věnuje velkou péči tomu, aby měl kůži i šupiny vždy čisté a bez poskvrnky. V normální poloze se šupiny překrývají a díky nepatrné dutince v povrchu do sebe navzájem zapadají a umožňují tak drakům dokonalou volnost pohybu. Jestliže si dračí šupinu prohlédneme zblízka, všimneme si následujících charakteristických rysů: nejvnitřnější část se skládá z kompaktního vlasového útvaru pevně zakořeněného v epudermu. Na vlasovém folikulu jsou drobné žlázky vyměšující látku, která se pevně zachycuje na kůži. Tato látka je bohatá na minerály a ty určují tvrdost a barvu dračích šupin. Vnější povrch šupin má rohovitovou, průsvitnou strukturu, která jim dodává typický třpyt. Draci se na rozdíl od většiny ostatních plazů nemusí svlékat z kůže, jelikož jim šupiny rostou a automaticky se obnovují jako lidské nehty a vlasy. Pokud nejsou nemocní, šupiny neshazují. Žoldnéři, kteří se nechávali najímat městy a panovníky za účelem zabití draka, obvykle nosili brnění vyrobené z dračích šupin. Tento oděv jim dodával obrovskou prestiž a všem prozrazoval, že jednoho z těchto hrůzostrašných tvorů už zabili. Mimochodem, šupiny na jejich brnění byly velmi malé, což jasně dokazuje, že zabitý drak byl ještě mládě, které sotva dosáhlo puberty, a proto zdolat ho bylo daleko snažší než přemoci dospělého draka. (Montse Sant)


Kostra:

Drak je největší létavý živočich. Aby svůj obrovský trup udržel ve vzduchu, musela se stavba jeho těla odlišit od jiných plazů. Jeho křídlové kosti dosedají na široké plece, které podpírají silné křídlové svaly; ty vyžadují mimořádny kloubový systém u jiných rodů neznámý. Někteří draci, odborníci na černou magii, jsou ve službách zla. Svých schopností využívají k očarování dračích služebníků, kteří hlídají jejich nesmírné poklady dokonce i po jejich smrti. Porazit tyto strašné tvory bez pomoci velmi učeného čaroděje je velmi obtížné. (Montse Sant)

Draci


Dračí řád

10. prosince 2009 v 19:52 | Grainne ☼ |  Draci

Dračí řád (Latinsky: Ordo equestris Draconis Hungariae) byl rytířský řád založený roku 1408 nebo 1409 uherským králem a pozdějším římským císařem Zikmundem, podle vzoru Řádu sv. Jiří.

Sv.Jiří jako drakobijec,kostel St.Georg,Limpach


Co víme o vílách

10. prosince 2009 v 19:51 | Grainne ☼ |  Víly
Drobná a nesmírně pohledná stvořeníčka s minimální inteligencí jsou využívána kouzelníky především k dekoraci. Žijí v lesích na pasekách a jsou vybavena jistými kouzelnými schopnostmi k odhánění dravců, mají hašteřivou povahu, jsou velmi marnivé. Když mají posloužit jako ornament, vynikají její nádherná motýlí křídla. Víla neumí mluvit!!! Rozmnožuje se kladením vajec. Dokáže vrhat oheň. Pokud se rozčílí, její tvář se protáhne a ztratí svou krásu.
Každá rostlina má svou vílu, která ji chrání. Když rostlinka onemocní, víla jí dodává sílu k uzdravení. Pokud květinu někdo utrhne, víla z
Drobná a nesmírně pohledná stvořeníčka s minimální inteligencí jsou využívána kouzelníky především k dekoraci. Žijí v lesích na pasekách a jsou vybavena jistými kouzelnými schopnostmi k odhánění dravců, mají hašteřivou povahu, jsou velmi L. Když mají posloužit jako ornament, vynikají její nádherná motýlí křídla. Víla neumí mluvit!!! Rozmnožuje se kladením vajec. Dokáže vrhat oheň. Pokud se rozčílí, její tvář se protáhne a ztratí svou krásu.
Každá rostlina má svou vílu, která ji chrání. Když rostlinka onemocní, víla jí dodává sílu k uzdravení. Pokud květinu někdo utrhne, víla zůstane u ní, dokud nezvadne. Víly milují přírodu a chrání její čistotu a krásu. Zjevují se jen lidem s čistým srdcem.
Mnoho pověstí vypráví o tom, že život lidí je v rukou tří víl, které rozhodují o jejich zrození, životě i smrti. Takovým říkáme sudičky. První sudička je velmi krásná. Pomáhá nám narodit se. Druhá spořádá na nebi nit našeho života. Na jejím konci svítí hvězda. Třetí sudička rozhoduje o smrti - jednoho dne přistřihne nit života a něčí hvězda spadne a zhasne.
V dřívějších dobách se lidé báli všeho nadpřirozeného a hlavně toho, co se nedalo logicky vysvětlit. Každý kdo byl jen obviněn sousedem, mohl být upálen. Víly byli většinou dobré a spíše pomáhaly než škodily. Nikdy nebylo dokázáno, že víly jsou opravdu mezi námi. Někdo věří a někdo se jen směje s představou že je to pouhý výplod fantazie. Lidé občas tvrdili že se s takovou vílou setkali. Stále však nikdo neví co je pravda a co pověst.
ůstane u ní, dokud nezvadne. Víly milují přírodu a chrání její čistotu a krásu. Zjevují se jen lidem s čistým srdcem.
Mnoho pověstí vypráví o tom, že život lidí je v rukou tří víl, které rozhodují o jejich zrození, životě i smrti. Takovým říkáme sudičky. První sudička je velmi krásná. Pomáhá nám narodit se. Druhá spořádá na nebi nit našeho života. Na jejím konci svítí hvězda. Třetí
Drobná a nesmírně pohledná stvořeníčka s minimální inteligencí jsou využívána kouzelníky především k dekoraci. Žijí v lesích na pasekách a jsou vybavena jistými kouzelnými schopnostmi k odhánění dravců, mají hašteřivou povahu, jsou velmi marnivé. Když mají posloužit jako ornament, vynikají její nádherná motýlí křídla. Víla neumí mluvit!!! Rozmnožuje se kladením vajec. Dokáže vrhat oheň. Pokud se rozčílí, její tvář se protáhne a ztratí svou krásu.
Každá rostlina má svou vílu, která ji chrání. Když rostlinka onemocní, víla jí dodává sílu k uzdravení. Pokud květinu někdo utrhne, víla zůstane u ní, dokud nezvadne. Víly milují přírodu a chrání její čistotu a krásu. Zjevují se jen lidem s čistým srdcem.
Mnoho pověstí vypráví o tom, že život lidí je v rukou tří víl, které rozhodují o jejich zrození, životě i smrti. Takovým říkáme sudičky. První sudička je velmi krásná. Pomáhá nám narodit se. Druhá spořádá na nebi nit našeho života. Na jejím konci svítí hvězda. Třetí sudička rozhoduje o smrti - jednoho dne přistřihne nit života a něčí hvězda spadne a zhasne.
V dřívějších dobách se lidé báli všeho nadpřirozeného a hlavně toho, co se nedalo logicky vysvětlit. Každý kdo byl jen obviněn sousedem, mohl být upálen. Víly byli většinou dobré a spíše pomáhaly než škodily. Nikdy nebylo dokázáno, že víly jsou opravdu mezi námi. Někdo věří a někdo se jen směje s představou že je to pouhý výplod fantazie. Lidé občas tvrdili že se s takovou vílou setkali. Stále však nikdo neví co je pravda a co pověst.
sudička rozhoduje o smrti - jednoho dne přistřihne nit života a něčí hvězda spadne a zhasne.
V dřívějších dobách se lidé báli všeho nadpřirozeného a hlavně toho, co se nedalo logicky vysvětlit. Každý kdo byl jen obviněn sousedem, mohl být upálen. Víly byli většinou dobré a spíše pomáhaly než škodily. Nikdy nebylo dokázáno, že víly jsou opravdu mezi námi. Někdo věří a někdo se jen směje s představou že je to pouhý výplod fantazie. Lidé občas tvrdili že se s takovou vílou setkali. Stále však nikdo neví co je pravda a co pověst.

Květinové víly

10. prosince 2009 v 19:50 | Grainne ☼ |  Víly
Květinové víly, se starají o všechny druhy květin. Dohlížejí na to, aby byly květiny svěží, krásné, kvetly a rychle rostly, měly dostatečnou vláhu a aby jim neškodili škůdci. Nejhorší období pro květinové víly a některé květiny samotné jsou období sucha. V tomto období nemohou víly zajistit svým rostlinkám dostatečnou vláhu a proto květiny usychají. V období jara pomáhají tyto víly jarněnkám probouzet květiny a stromy k životu. Pečlivě se starají o poupata. Na podzim se starají spolu s podzimkami o to, aby byly rostliny řádně připraveny na zimu. Přes zimu tyto víly spí až do jara. Pokud se nestihnout ukrýt před zimním mrazem - umrznou...

Zima 1

10. prosince 2009 v 19:49 | Grainne ☼ |  Roční Období


Zimní Víly

10. prosince 2009 v 19:46 | Grainne ☼ |  Víly


Podzim 1

10. prosince 2009 v 19:44 | Grainne ☼ |  Roční Období